פתרון משימת התקדמות 7

פתרון

טריגר לונג = תקרת דארווס ועוד עשירית ATR =

21.10 = 0.07 + 21.03

סטופ לונג = רצפת דארווס פחות עשירית ATR =

18.68 = 0.07 – 18.75